Oferta

Ponad 15 lat doświadczenia


Oferujemy Państwu ponad 15 lat doświadczenia w branży gospodarki odpadami.

Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów, zapewniając jednocześnie sporządzenie dokumentacji dla Wytwórcy odpadów.

Odpowiedzialność za odpady


Obowiązująca Ustawa „o odpadach” (Dz. U. z 2013, poz. 21) obciąża Wytwarzającego odpowiedzialnością za gospodarkę odpadami i nakłada na niego obowiązek unieszkodliwienia odpadów wyłącznie poprzez termiczne przekształcenie w spalarni odpadów niebezpiecznych.

Nasza firma w pełni realizuje wymagania aktualnych przepisów prawa, dzięki czemu zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo prawne i pewność, że w odpowiedni sposób prowadzą gospodarkę odpadami. Dopełnieniem formalności prawnych jest dostarczenie do Wytwarzającego karty przekazania odpadu, która jest potwierdzeniem przejęcia odpadu przez Podmiot posiadający instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadu. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem MŚ (Dz. U. z 2013, poz. 107) zapewniamy możliwość otrzymania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadu, który zwalnia Wytwarzającego z odpowiedzialności za gospodarowanie odpadem.

Grupa 18


Nasza oferta dotyczy odpadów z grupy 18:
  • odpady medyczne (18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04)
  • medyczne chemikalia i odczynniki (18 01 06*, 18 01 07)
  • medyczne leki i kosmetyki (18 01 08*, 18 01 09)


  • odpady weterynaryjne (18 02 01, 18 02 02*, 18 02 03)
  • weterynaryjne chemikalia i odczynniki (18 02 05*, 18 02 06)
  • weterynaryjne leki (18 02 07*, 18 02 08)
  • dokumentacje do zniszczenia
  • pozostałe odpady w zakresie posiadanego zezwolenia.