O FIRMIEOFERTA

Ponad 15 lat doświadczenia


Oferujemy Państwu ponad 15 lat doświadczenia w branży gospodarki odpadami.

Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów, zapewniając jednocześnie sporządzenie dokumentacji dla Wytwórcy odpadów.

Odpowiedzialność za odpady


Obowiązująca Ustawa „o odpadach” (Dz. U. z 2013, poz. 21) obciąża Wytwarzającego odpowiedzialnością za gospodarkę odpadami i nakłada na niego obowiązek unieszkodliwienia odpadów wyłącznie poprzez termiczne przekształcenie w spalarni odpadów niebezpiecznych.

Nasza firma w pełni realizuje wymagania aktualnych przepisów prawa, dzięki czemu zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo prawne i pewność, że w odpowiedni sposób prowadzą gospodarkę odpadami. Dopełnieniem formalności prawnych jest dostarczenie do Wytwarzającego karty przekazania odpadu, która jest potwierdzeniem przejęcia odpadu przez Podmiot posiadający instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadu.

Kody odpadów


Nasza oferta dotyczy odpadów z grupy 18:
  • odpady medyczne (18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04)
  • chemikalia i odczynniki (18 01 06*, 18 01 07)
  • leki (18 01 08*, 18 01 09)
  • odpady weterynaryjne (18 02 01, 18 02 02*, 18 02 03)
  • chemikalia i odczynniki (18 02 05*, 18 02 06)
  • leki (18 02 07*, 18 02 08)
  • dokumentacje medyczne
  • pozostałe odpady w zakresie posiadanego zezwolenia.


KONTAKT

SPAL-MED
ul. Horbaczewskiego 29/6
54-130 Wrocław

mail: spalmed.wroclaw@gmail.com
tel: 603 799 541


NIP: 894287084
REGON: 021989210
BDO: 000005058